Dersin amacı: Öğrencilerin toplumsal yapının dinamiklerini, bu yapının nelerden oluştuğunu, toplumsal yaşamdaki değişimleri, dönüşümleri, bireysel olanın arkasındaki  inşa süreçlerini, çeşitli ampirik ve  eleştirel analiz yöntemleri kullanarak sorgulayabilmesi, anlayabilmesi ve bu anlayışı sosyal hizmet müdahalelerinde kullanabilmesini sağlamaktır.

Bu amaçla sosyal hizmet 1. sınıf dersi olan "Sosyal Hizmet İçin Sosyoloji" dersine ilişkin ders materyalleri buradan paylaşılacaktır. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü 2. Sınıf Dersi olan Sosyal Hizmet Araştırması Dersi uzaktan eğitim materyalleri ve uygulamaları bu alandan yapılacaktır.