SHF 4102 Blok Uygulama dersi 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi 

Doç.Dr.Hakan Baydur

Sosyal Hizmet Araştırması II dersi bu alanda yürütülecektir. Ders materyalleri, videoları, uygulama dosyaları, uygulama örnekleri, quiz, test ve sınavlar bu alanda gerçekleştirilecektir. 

Sosyal Hizmet Bölümü, Sosyal Güvenlik Sistemleri ders izlencesi, takibi, ders notları, quiz, ödev ve sınav etkinlikleri bu öğrenme yönetim sistemi alanından yürütülecektir. Bu alana öğrenciler kayıt anahtarı ile kaydolabilir. 

Dersin amacı: Öğrencilerin toplumsal yapının dinamiklerini, bu yapının nelerden oluştuğunu, toplumsal yaşamdaki değişimleri, dönüşümleri, bireysel olanın arkasındaki  inşa süreçlerini, çeşitli ampirik ve  eleştirel analiz yöntemleri kullanarak sorgulayabilmesi, anlayabilmesi ve bu anlayışı sosyal hizmet müdahalelerinde kullanabilmesini sağlamaktır.

Bu amaçla sosyal hizmet 1. sınıf dersi olan "Sosyal Hizmet İçin Sosyoloji" dersine ilişkin ders materyalleri buradan paylaşılacaktır.