Bu ders yeni başlayanlar için nesne temelli programlamaya bir giriş niteliğindedir. Dersin temel odak noktası, bir yazılım mühendisliği bakış açısıyla genel nesne temelli programlama kavramlarıdır.

  1.  
     

 

 

Doğal kaynaklar, küresel ekonominin işleyişini ve yaşam kalitesini desteklemektedir. Bu kaynaklar yakıtlar, mineraller ve metaller gibi ham maddeler ile birlikte gıda, toprak, su, hava, biyokütle ve ekosistemleri de içermektedir. İyi işleyen bir ekonomi, doğal kaynakların ve ham maddelerin kesintisiz akışına bağlıdır.

Kaynakların sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yönetimi, günümüzde kaçınılmaz bir gereklilik durumundadır. 1900 yılına göre bugün,

  • Kişi başına enerji tüketimi 3 katına,
  • Ham madde kullanımı 2 katına,
  • Dünya nüfusu ise 5 katına çıkmıştır.

Kuruluş

Programın %100 İngilizce olarak, 2012-2013 öğretim yılında başlatılmıştır. Programa 40 birinci, 40 ikinci öğretim olmak üzere toplamda 80 öğrenci alınmaktadır.

Misyon - Vizyon

Bölüm, ulusal ve uluslararası ölçekte, Bilgisayar Mühendisliği mesleğinin her alanında hizmet verebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış, alanındaki gelişmeleri takip ederek kendini geliştiren, takım çalışmasına yatkın, sorgulayıcı, etik değerlere önem veren, çağdaş mühendisler yetiştirmeyi, evrensel nitelikte verdiği eğitim ve yaptığı araştırmalarla topluma hizmet etmeyi amaç edinmiştir.

Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü kaliteli eğitimin yanı sıra, teknoloji üretmeye yönelik araştırma yönüyle de bölgemiz, ülkemiz ve uluslararası düzeyde tanınan bir bölüm haline getirmektir. Başlıca önceliğimiz, sağlanan kazanımların kurumsal bir yapı içinde sürekli kılınması ve paylaşılmasıdır.

Kazanılan Derece

Öğrenciler programdan mezun olduklarında Bilgisayar Mühendisi lisans derecesi kazanmaktadırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Programa öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)  tarafından belirlenen düzenlemeler çerçevesinde YGS/LYS üniversite giriş sınavı ile gerçekleştirilmektedir. Uluslararası öğrenciler, SAT, ACT vb uluslar arası sınav sonuçlarına ya da kendi lise diploma notuna göre alan programa kabul edilmektedir. Öğrenci değişimi ile öğrenci kabulü Celal Bayar Üniversitesi ve ortak üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmalar tarafından belirlenen şartlara göre yapılır. Misafir öğrenciler, ilgili akademik birimin onayı ile bu programda sunulan dersler için kayıt yaptırabilirler. Programda öğretim dili İngilizce olduğundan, öğrencilerden İngilizce dil seviyesini belgelendirmeleri istenmektedir.