Ahmetli Meslek Yüksekokulu, 25.01.1994 tarihinde kurulmuştur. 1994-1995 öğretim yılında faaliyete geçen Yüksekokulun, Muhasebe ve Büro Yönetimi Sekreterlik Programları ile ülkemizin bu alanlardaki ara eleman ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır. 2002-2003 eğitim-öğretim yılında, Muhasebe bölümü, II. öğretime başlamıştır. Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü için II. Öğretim açılması ile ilgili çalışmalar yapılarak Rektörlük Makamına sunulmuş ve kabul edilmiş olup, 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında eğitime başlamıştır. Yeni bir bölüm açılması ve öğrenci kontenjanlarının arttırılması ile ilgili çalışmalar yapılarak Rektörlük Makamına sunulmuştur.