Alaşehir Meslek Yüksekokulu, iki yıllık eğitim öğretim hizmeti vermek üzere, 19.06.1986 tarihinde kurulmuştur. Eğitim programları, özellikle tarımsal üretim ve kooperatifçilik konularında ara eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Alaşehir Meslek Yüksekokulunda, Bağcılık, Kooperatifçilik, Laboratuvar Teknolojisi, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Organik Tarım ve Bitki Koruma Programlarında Örgün Öğretim (ÖÖ.); Kooperatifçilik, Laboratuvar Teknolojisi ve Bitki Koruma Programlarında da İkinci Öğretimde (İ.Ö) eğitim ve öğretim verilmektedir. 2 profesör, 2 doçent, 10 dr. öğr. üyesi ve 8 öğretim görevlisi bulunan Alaşehir Meslek Yüksekokulu, ülkemizin tarım sektörünün gereksinim duyduğu nitelikli ara elemanları yetiştirmek ve bu konularda araştırma yaparak, bunu yöre halkının ve toplumun hizmetine sunmak amacındadır.