Bu derste öğrencilere sosyal güvenliğin tanımı, gelişimi, sigortalılığın bildirimi, başlaması ve sona ermesi ile Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin kurumsal yapısı ve finansman yöntemleri anlatılacaktır.