Felsefe, tarih gibi farklı disiplinler; roman ve seyahatname gibi farklı edebi türler aracılığıyla Antropolojinin bir disiplin olarak ortaya çıktığı ve temel kavramlarının ve sorunsallarının oluştuğu tarihsel arkaplanın gözden geçirilmesi.Birinci sınıf öğrencilerinin genelde hümaniter disiplinlerin özelde sosyal antropoloji disiplininin ortaya çıktığı tarihsel süreci kavramasına yardımcı olmak.

Sosyal bilgiler eğitiminde bilgisayar ve internetten yararlanma, grafik ve tablo okuma becerilerinin geliştirilmesi, görsel materyal ve doküman kullanımı, Cumhuriyet ve Atatürkçülük konularının işlenmesi, sözlü tarih çalışmaları, belirli gün ve haftalardan yararlanma, güncel olayların kullanımı ve katkıları, çevre incelemelerinin planlanması, müze eğitimi, soru sorma ve teknikleri, çağdaş değerlendirme uygulamaları

Sosyal bilgiler öğrenmenin ve öğretmenin anlamı; sosyal bilgiler öğretiminin amacı ve temel ilkeleri; sosyal bilgiler öğretiminin tarihçesi; öğrenme ve öğretim yaklaşımlarının sosyal bilgiler öğretimine yansımaları; sosyal bilgiler öğretimde temel beceriler; sınıf-içi uygulama örnekleri; sosyal bilgiler öğretiminde güncel eğilimler ve sorunlar; etkili bir sosyal bilgiler öğretiminin bileşenleri; sosyal bilgiler öğretimine sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bakış.