Ders kapsamındaki konular arasında, portföy matrisleri ve analizi, büyüme stratejileri, rekabet ve konumlandırma stratejileri, yeni pazarlara giriş stratejileri, büyüyen pazarlarda pazarlama stratejileri, gerileyen pazarlar ve kriz dönemi pazarlama stratejileri, pazar konumuna göre pazarlama stratejileri, pazarlama bilgi ve araştırma sistemi, pazarlama örgütlenmeleri, pazarlamada kontrol ve pazarlama performansının değerlendirilmesi, pazarlamada etik bulunmaktadıR.